Kdyby nebe vyslyšelo dětská přání, nezůstal by naživu žádný učitel ...

Kdyby nebe vyslyšelo dětská přání, nezůstal by naživu žádný učitel.