Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Trocha vůně vždy ulpí na ruce, jež podala růži

Trocha vůně vždy ulpí na ruce, jež podala růži.

Další Čínská přísloví

Chceš-li být šťastný jeden den, opij se.
Chceš-li být šťastný jeden týden, zabij prase.
Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se.
Chceš-li být šťastný celý život, dělej svou práci s láskou a nadšením!
Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má růže.
V harmonické rodině raší štěstí samo od sebe.
Pro úsměv ženy padají města, pro druhý úsměv celé říše.
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.
Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další.
Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Poklona je jako mince. Má dvě strany.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.